ZOLS s.r.o.

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
TCD

SONARA

Digitálny transkraniálny doppler

SONARA je moderný prístroj s digitálnou dopplerovskou technológiou. Spája výhody CW dopleru s PW ulrazvukovými sondami.

Na zjednodušenie ovládania slúži 15" dotyková LCD obrazovka.

K dispozicií sú nasedovné sondy:
 • 2 MHz PW doplerovské sondy
 • 4 a 8 MHz CW/PW doplerovské sondy
Vlastnosti:
 • Užívateľsky definované protokoly
 • Užívateľsky nastaviteľné PDF reporty
 • Monitorovacie sondy, Welder fixácia
 • Jedno kanálový monitoring
 • Voľba bi-laterálneho monitoringu
 • Multi hĺbková technológia
 • Supergating - simultánne zobrazenie viacerých spektier
 • M-mód zobrazenie
 • Kontinuálny soundtrack
 • Interaktívne sumárne obrazovky
 • Intuitívny grafický report
 • Voľba 2 MHz digitálneho CW
 • Detekcia embólií
 • Voľba exportu dát
 • Voľba profilu rýchlosti
 • Voľba špeciálneho setu testov - reaktivita CO2, dýchanie
 • Voľba štatistického balíka
 • Voľba balíka prezeracej stanice
 • Ethernet štandardná sieť
 • Dotykový displej
 • Intergrovaný 15 palcový farebný LCD
 • Diaľkové ovládanie
 • Voľba 3 funkcií nožného spínaču
 • Online Help
 • Trendy - pacientské základné parametre trendované neskoršie