ZOLS s.r.o.

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Germicídne žiariče Stanovenie počtu žiaričov

Stanovenie počtu žiaričov

Tlačiť

Tento článok slúži iba na orientačné stanovenie počtu žiaričov. Vo väčších zariadeniach/pracoviskách s predpokladom vyššieho počtu žiaričov je nutné vypracovať projekt, ktorý presne určí ich počet a umiestnenie.

Orientačne(!): Pri výkone germicídneho žiariča 30 W a výške miestnosti 2,7 - 3,0 m potrebujeme 1 žiarič na 25m2.

Počet žiaričov pre špeciálne priestory (operačné sály) musí byť minimálne dvojnásobný.

 

Doporučená doba ožarovania je spolu 3 - 4 hodiny denne v 2 - 3 rôznych časoch. Doba ožarovania je však závislá na type pracoviska.

Mikroorganizmy, ktoré sa majú zneškodniť musia byť žiareniu vystavené po určitú dobu. Doba expozície je daná časom a intenzitou - žiarič s nižším výkonom potrebuje dlhšiu dobu žiarenia na dosiahnutie rovnakého účinku. V podstate silná intenzita po krátku dobu má ten istý účinok, ako pôsobenie žiarenia slabej intenzity po dlhú dobu.  Intenzita žiarenia klesá so štvorcom vzdialenosti.

Citlivosť organizmov voči UVC žiareniu je rôzna, preto sú k zničeniu rôznych mikroorganizmov potrebné rôzne dávky žiarenia. Potrebná dávka ožiarenia je daná súčinom vyžiarenej energie na plošnú jednotku a doby žiarenia.